Ferma Drobiu Chrobrów

. ferma drobiu chrobrów 7a.ferma drobiu. Ferma fermy ferm fermowe jaja, kurczaki gęsi kaczki drób drobiowy ferma.kurki nioski kury kurek kurkami drobiowymi młode nioski .ferma drobiu ferma drobiu ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu chrobrów. ferma drobiu chrobrów. ferma drobiu chrobrów. ferma drobiu chrobrów. ferma drobiu chrobrów.
Ferma Drobiu Chrobrów 7a. ferma drobiu chrobrów 7a.ferma drobiu. Ferma fermy ferm fermowe jaja, kurczaki gęsi kaczki drób drobiowy ferma.kurki nioski kury kurek kurkami drobiowymi młode nioski

jaja konsumpcyjne

.ferma drobiu ferma drobiu ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu. ferma drobiu chrobrów. ferma drobiu chrobrów. ferma drobiu chrobrów. ferma drobiu chrobrów. ferma drobiu chrobrów.
Ferma Drobiu Chrobrów 7a
Ferma Drobiu Chrobrów 7a
Ferma Drobiu Chrobrów 7a
Ferma Drobiu Chrobrów 7aEnglish

Ferma Drobiu Chrobrów 7a

O fermie

Ferma Drobiu Chrobrów 7a
Ferma Drobiu Chrobrów 7a
Wszystko bez tajemnic.
Ferma Drobiu Chrobrów 7a
Ferma Drobiu Chrobrów 7a

o fermie

 

powstała w 1992 roku.

Związane było to z przemianami gospodarczymi jakie miały miejsce na przełomie lat dziewięćdziesiątych. Wówczas to bracia Zawisza postanowili rozpocząć działalność w zakresie hodowli drobiu z przeznaczeniem na jaja konsumpcyjne. Przechodząc wiele etapów przemian i modernizacji oraz zmian w filozofii produkcji, jako wiodącą dziedzinę działalności na dzień dzisiejszy wyznaczono hodowlę drobiu rzeźnego oraz odchów kurek niosek.

Wobec zaostrzającej się konkurencji na rynkach międzynarodowych oraz na rynku wewnętrznym wymuszanych przez gospodarstwa wysokotowarowe właściciele Fermy Drobiu Chrobrów 7a postanowili, oprócz dotychczasowej działalności, poszukać nowych nisz rynkowych związanych z proekologicznym i humanitarnym chowem zwierząt.

Ciągłe wdrażanie najnowszych technologii produkcji, połączonych z przyjazna środowisku gospodarką agrarną, daje produkt finalny o wysokich parametrach spełniających ostre wymagania naszych konsumentów.

 

 

Ferma Drobiu Chrobrów 7a
strona główna poprzednia strona do góry Ferma Drobiu Chrobrów 7a Ferma Drobiu Chrobrów; gif: ross_308
Ferma Drobiu Chrobrów 7a
Ferma Drobiu Chrobrow 7a